เตรียมพบกับงานวิ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาวพระเกี้ยวน้อย

“เตรียมอุดมฮาล์ฟมาราธอน 2019”
ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

ครั้งแรก.....ในประวัติศาสตร์

เตรียมพบกับงานวิ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาวพระเกี้ยวน้อย

 

 

เตรียมพบกับงานวิ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาวพระเกี้ยวน้อย

“เตรียมอุดมฮาล์ฟมาราธอน 2019”
ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

ครั้งแรก.....ในประวัติศาสตร์

เตรียมพบกับงานวิ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาวพระเกี้ยวน้อย